elektriciteit laten aansluiten door een elektricien

Voor de meesten van ons is macht een essentiële dienst voor het dagelijks leven. Tim Doherty legt uit hoe u uw huis op het lichtnet kunt aansluiten.

Ongeacht de hoeveelheid hernieuwbare technologie die u van plan bent te installeren, heeft bijna elk zelfbouwhuis een elektriciteitsnet nodig.

Meer informatie over het aansluiten van je elektriciteit door een elektricien kan je vinden op www.elektricien-jk.be
elektriciteit aansluiten elektricien
De elektrische distributie in het Verenigd Koninkrijk is eigendom van, wordt gecoördineerd en gecontroleerd door een reeks distributienetbeheerders die DNO’s worden genoemd. Het nationale grondgebied is verdeeld in zes hoofdzones en er zijn tal van onderverdelingen, waaronder onafhankelijke distributienetbeheerders (IDNO’s) en gespecialiseerde servicebedrijven die zich richten op zakelijke en grote elektrische gebruikers.

Nutsbedrijven krijgen vaak slechte berichten over hoe ingewikkeld hun processen zijn. Ofgem (een niet-ministeriële overheidsdienst die optreedt als nationale regelgevende instantie) heeft echter geholpen om hun werkprocedures vorm te geven. Ze zijn dus allemaal, ongeacht de regio, wettelijk verplicht om nieuwe leveringsdiensten te leveren tegen eerlijke marktprijzen binnen aanvaardbare termijnen.

Er is nog steeds veel papierwerk mee gemoeid, maar het is niet zo complex als je zou denken dat het zal zijn; bovendien zijn de bedrijven die ik heb gesproken altijd erg behulpzaam geweest.

Aansluiting op een bestaand aanbod

Als u van plan bent om een bestaande structuur te slopen en opnieuw op te bouwen op zijn oorspronkelijke voetafdruk, moet u de stroomtoevoerroute en de plaats waar de bestaande meter zich bevindt, vaststellen.

Oudere gebouwen kunnen worden bediend met bovengrondse kabels vanaf een nabijgelegen paal, terwijl nieuwere gebouwen waarschijnlijk ondergronds worden bevoorraad. Hoe dan ook, de meter zal moeten worden verplaatst terwijl het huis wordt gesloopt, wat een toepassing op uw DNO zal triggeren. Waarschijnlijk wilt u tijdens de bouw toegang tot elektriciteit, en eventueel voor een stacaravan op locatie.

Uw aanvraag bij de DNO moet dus zijn dat de bestaande meter wordt stopgezet en dat er een tijdelijke voorziening wordt getroffen om ergens uit de weg te gaan, maar toch volledig toegankelijk is. Als het huis klaar is, zal deze tijdelijke voorziening omgeleid moeten worden naar een permanente meterlocatie.

Als onderdeel van de aanvraag zal uw DNO een locatieonderzoek doen en de offerte zal een evaluatie van de bestaande voedingskabels bevatten. U krijgt dan te horen of deze op enigerlei wijze moeten worden geüpgraded voor de tijdelijke en/of de permanente eindoplossing.

Geen bestaande levering

Als u een bouwgrond of een vervallen gebouw zonder bestaande netstroom koopt, benadert u uw DNO zo vroeg mogelijk. Het gaat dan niet zozeer om het snel ter plaatse krijgen van uw voorraad, maar meer om duidelijkheid over de kosten.

Het is de taak van de DNO om een manier te vinden om voldoende aanvoer naar uw perceel te krijgen en dat betekent dat ze hun palen, kabels en onderstations op uw geografische locatie moeten beoordelen en kijken wat er nodig is.

Zeer landelijke locaties kunnen uitgebreide sleufwerkzaamheden nodig hebben of de introductie van meerdere nieuwe polen – en dit is wat de kosten verhoogt. De prijs van deze voorzieningen is een locatiegebonden aangelegenheid en wanneer de kosten te hoog worden, moet de waarde van het perceel worden verlaagd om deze infrastructuurheffingen te compenseren.

Dit betekent dat u altijd een DNO-offerte voor de levering van elektriciteit moet krijgen voordat u een zeer afgelegen terrein koopt. Bij een nieuwbouwproject dient de vergoeding te gelden voor een tijdelijke levering aan een in aanmerking komende kiosk en uiteindelijk aan de nieuwe permanente meterlocatie.

De aanvraagprocedure

Het eerste wat u moet doen is het identificeren en contacteren van uw relevante DNO en het verkrijgen van hun aanvraagformulier. Zodra dit is ingediend, zal de aanvraag worden geregistreerd en toegewezen aan een van de design engineers van het bedrijf.

De ingenieur zal een locatieonderzoek uitvoeren om de locatie van hun bedrijfsmiddelen (palen, kabels etc.) te onderzoeken en te bepalen wat er gedaan moet worden. Het gaat om een mix van werkzaamheden, eventueel op privépercelen van anderen (waarvoor de DNO meestal een doorgangsrecht heeft), openbare terreinen zoals snelwegen en bermen, en uw terrein.

Zij zullen u dan een prijsopgave geven die 90 dagen geldig is, meestal rond vier weken na succesvolle registratie van uw aanvraag.

Als u de offerte accepteert, betaalt u vooraf; veel zelfbouwers gaan pas verder als ze zeker zijn van hun tijdschema. Soms loopt de periode van 90 dagen af, wat betekent dat er een nieuwe offerte moet worden opgesteld, wat meer tijd zal vergen en waarschijnlijk tot vertraging zal leiden.

Er zijn ook elementen van het geciteerde werk dat door andere geaccrediteerde aannemers kan worden gedaan, die worden aangeduid als betwistbare werken.

Niet-betwistbare werken omvatten alles wat te maken heeft met het hoofdnet of het tijdelijk stilleggen van leveringen om aansluitingen te maken, wat alleen een DNO kan doen.

Aanvechtbare werken hebben te maken met andere onderdelen van het proces – sleuf graven, paaltjes plaatsen en kabel leggen. Alleen geaccrediteerde bedrijven kunnen deze werkzaamheden uitvoeren, dus niet voor de gemiddelde aannemer of elektricien.

Dus, kunnen sommige zelfbouwers willen alternatieve offertes voor deze betwistbare items bron in een poging om de totale kosten te verminderen, maar dit kan per ongeluk leiden tot complicaties en een aantal verdere vertragingen.

Na aanvaarding van de offerte van de DNO, moeten de werken worden uitgevoerd binnen 12 maanden. Er wordt van u verwacht dat u uw voorkeursdata nomineert en de doorlooptijd is vanaf dat moment ongeveer 8-10 weken. Als u echter het contract bevestigt en een betaling doet zonder dat er een duidelijke termijn is afgesproken, zal een nieuwe offerte nodig zijn om een eventuele verhoging van de specificatie of de kosten te verifiëren.

Samenvattend: het ideale traject is dat u uw aanvraag indient, de offerte van DNO ontvangt en accepteert, uw honorarium betaalt, de werkzaamheden instrueert en een planning voor de werkzaamheden op de bouwplaats afspreekt. Vertragingen en complicaties ontstaan wanneer de periode van 90 dagen en 12 maanden afloopt, omdat dit betekent dat het proces opnieuw moet worden doorlopen.

Wie kan ik inhuren?

Als u sleuven graaft op de hoofdwegen of op trottoirlocaties, zal de lokale overheid (LA) erop aandringen dat er een erkende professional wordt ingezet. Om een LA-licentie te krijgen, moet de aannemer bepaalde sleutelvaardigheden (meestal over gezondheid en veiligheid, verkeersmanagement, enz.) aantonen, relevante opleidingen volgen en over voldoende verzekeringen beschikken.

Voor het leggen van elektrische kabels tot en met de uitsparing (de verbinding tussen een externe stroomvoorziening en de interne draden van het pand) moet uw geaccrediteerde aannemer een geregistreerd ICP (Independent Connection Provider) zijn.