Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[ welkom ] [ over Bezig Brugge ] [ Winkelen in Brugge ] [ CADEAUBON ] [ openbaar vervoer ] [ parkeren ] [ toerisme ] [ markten ] [ beurzen ] [ musea ] [ gidsen ] [ festivals en organisaties ] [ seminaries ] [ haven ] [ handelskringen ] [ Info bedrijven ] [ onderwijs ] [ sport ] [ Websites over Brugge ]
Ik zoek op naam :


Sector :


Subsector :


evt. via straatnaam :


   
Ik zoek op naam :


Sector :


Subsector :


evt. via straatnaam :


   
Ik zoek op naam :


Sector :


Subsector :


evt. via straatnaam :


   


 
Privacy
Bezig Brugge draagt zorg voor je privacy!

Wanneer je ons jouw persoonsgegevens overmaakt, ga je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van De Molder en Partners, Blankenbergsesteenweg 161 - 8000 Brugge. De persoonsgegevens die je persoonlijk meedeelt, zullen enkel worden verwerkt om:

  • Je te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door je via e-mail informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren, zoals onder meer evenementen, acties, producten...
  • je onze nieuwsbrieven toe te zenden;
  • het beheer van onze sites en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval jouw persoonsgegevens door aan derden, tenzij je daar zelf expliciet toestemming voor geeft.

Je kan je bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van jouw gegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per brief of per e-mail te sturen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heb je het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Je erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij jou berust.

Gegevens updaten of verwijderen? Geen probleem!

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heb je steeds het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen. Het spreekt vanzelf dat je ook steeds de mogelijkheid hebt om je uit te schrijven. Let daarbij wel op: vanaf het moment dat je je hebt uitgeschreven, worden je gegevens gewist. Je kan alle veranderingen op een eenvoudige wijze doorvoeren door een mailtje te sturen naar info@bezigbrugge.be

Bezig Brugge biedt je bovendien de mogelijkheid om je in te schrijven op een aantal elektronische nieuwsbrieven. Die nieuwsbrieven bevatten informatie over evenementen, acties, producten. Op om het even welk moment kan je je uitschrijven van die dienst. Je zal dan bijgevolg geen nieuwsbrieven meer ontvangen in je mailbox.

Regelmatig stuurt Bezig Brugge je ook een elektronisch bericht met nadere informatie over de nieuwe diensten die het je kan aanbieden. Als je dergelijke berichten niet wenst te ontvangen kan je ons dat per e-mail meedelen. Wij zorgen er dan zo snel mogelijk voor dat jouw verzoek ingewilligd wordt.

Je persoonsgegevens worden veilig bewaard

Jouw persoonsgegevens worden door Bezig Brugge op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of voor Bezig Brugge-medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal Bezig Brugge-medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Daarom beschikken wij over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Het gebruik van cookies

Bezig Brugge gebruikt cookies om het gebruik van de site gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van jouw computer bewaard worden om de toegang tot Bezig Brugge te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. De cookies op de website stellenBezig Brugge in staat om de gegevens die je de vorige keren hebt doorgegeven terug te vinden, zodat je die niet opnieuw moet ingeven. Een cookie kan echter niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is bovendien uniek voor elke gebruiker.

Bezig Brugge gebruikt cookies alleen als je dat uitdrukkelijk hebt aanvaard. Bovendien kun je de cookies steeds uitschakelen bij jouw persoonlijke aanmelding, door op de optie "desactiveren" te klikken. In dat geval, meld je je aan door je paswoord en gebruikersnaam in te geven. Een andere manier om het gebruik van cookies op jouw computer tegen te gaan is door jouw browserinstellingen aan te passen zodat die geen cookies meer accepteert. Als je ervoor kiest om zonder cookies te werken kan dat wel als gevolg hebben dat het surfen op het internet heel wat minder vlot gaat.

Voor vragen of opmerkingen: contacteer info@bezigbrugge.be